MUSIKA ARLOAN

1. jarduera: sarrera

Hasierako testua irakurri baino lehen, Gernika kontzeptua bezala hartuta, dakitenei buruz galdetzen zaie. Ideiak arbelean idazten dira euri-jasa moduan, eta ondoren, sarrerako testua irakurriko dute. 

Irakurritakoari buruz talde handian hitz egingo dugu.

2. jarduera: entzuket​a

Gaian kokatuta egon eta gero, bideo-entzuketa egingo dute. Entzuten duten bitartean fitxa hau beteko dute:

 

Entzuketa amaitzen denean idatzitakoa denon artean konpartituko dugu. 

 

3. jarduera: "Gernika" Ken Zazpi

Ken Zazpiren abestia ikasten dugu.

PLASTIKA ARLOAN

1. jarduera: Picassoren Gernika

Picassoren informazioa irakurri eta amankomunean jarri ondoren, denon artean Picassoren koadroa margotuko dute. Ikasle bakoitzari koadroaren zati bat egokituko zaio. Tenperaz egingo dute eta A4-a izango da paperaren tamaina. Bukatzean, puzzlea osatuko dugu.

Murala eginda dagoenean entzuketan idatzi dituzten sentimenduak idatziko dituzte txartela batzuetan muralean itsasteko.

GIZARTE ARLOAN

1. jarduera: Eztabaida

Gaur egun ere gerretan dauden herrialde asko daude eta gerrek oso egoera latzak sortarazten dituzte umeengan. Kasu batzuetan, ume askok gerretan borrokotzera bortzatuak dira, eta besteetan, haien herrien inguruak minaz josita daude egunero haien bizitzak arriskuan jarriz. Beste kasuetan, familia gabe gelditzen dira.

Azalpenaren ostean galdera hauek planteatuko zaie eztabaida sortzeko:

- Ezagutzen duzue gaur egun gerran dauden herrialdeak?

-Zure herrian gerra bat egongo balitz zer nahiko zenuke, ihes egin ala gelditu?

-Nola lagundu diezaiokegu gure herrira datorren iheslari bati?

Captura.GIF

Koadroa margotzeko materialaren lotura hemen:

https://www.actiludis.com/2009/01/08/coloreamos-el-guernica-de-picasso/